Regulamin

Home > Regulamin

Regulamin Nasto%

 1. Zabawa w Rodzinnym Klubie Gier i Zabaw  Nasto% odbywa się wg systemu czasowego zawartego w cenniku. Opłata jest pobierana z góry.
 2. Każda osoba otrzymuje bilet wstępu, na którym zapisane jest imię, godzina rozpoczęcia i zakończenia zabawy.
 3. Rodzice (opiekunowie), organizatorzy, uczestnicy sami pilnują godziny zakończenia zabawy – wyjścia. Za przekroczenie czasu określonego na bilecie pobierana będzie opłata zgodnie z cennikiem.
 4. Przed rozpoczęciem zabawy osoby muszą być pozbawione wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów (np. kolczyki, łańcuszki, klucze, itp.) które mogłyby zagrażać bezpiecznej zabawie.
 5. Uczestnicy zabawy i opiekunowie przebywają w części z atrakcjami w wygodnym i bezpiecznym obuwiu zastępczym (adidasy, tenisówki) lub ostatecznie bez obuwia.
 6. Zabrania się przebywania w lokalu osób będących nosicielami chorób zakaźnych, infekcji wirusowych i bakteryjnych. Obowiązkiem jest poinformowanie personelu bawialni o schorzeniach i niepełnosprawnościach: astma, epilepsja, zaburzenia słuchu.
 7. Dzieci i młodzież do 15 roku życia korzystają z urządzeń pod opieką osób z którymi przyszły.
 8. Osoby pozostawione bez opieki (dzieci, młodzież do 15 r.ż), przebywają na wyłączną odpowiedzialność rodziców (opiekunów).
 9. Obsługa lokalu zastrzega sobie prawo do skrócenia czasu pobytu uczestnika zabawy w Klubie w przypadku jego agresywnego zachowania powodującego zagrożenie bezpieczeństwa zabawy pozostałych w sali osób.
 10. Korzystanie z szatni i WC dla klientów jest bezpłatne. Firma nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy i przedmioty pozostawione w lokalu.
 11. Za bezpieczną zabawę osób znajdujących się w Klubie odpowiadają rodzice lub opiekunowie, organizatorzy. Obsługa sali dozoruje zabawę, utrzymuje czystość i porządek.
 12. Sprzęt będący na wyposażeniu lokalu stanowi własność firmy. W Klubie obowiązuje całkowity zakaz wynoszenia sprzętu poza Nasto%
 13. Artykuły spożywcze należy konsumować wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych: sala konsumpcyjna, poczekalnia.
 14. Klub Nasto% posiada certyfikat bezpieczeństwa i stosowne atesty PZH oraz sanepidu.
 15. W lokalu obowiązuje zakaz spożywania alkoholu, palenia papierosów oraz papierosów elektronicznych,
 16. Osoby nietrzeźwe lub pod wpływem innych środków odurzających nie zostaną wpuszczone do Klubu.
 17. Obsługa prowadzi sprzedaż napojów gorących. W lokalu obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia własnej kawy, herbaty, wrzątku, etc
 18. Oferty PROMOCYJNE nie łączą się
 19. Na wszelkie pytania i wątpliwości związane z działalnością Klubu odpowie państwu osoba pracująca  w danym dniu. Zachęcamy także do kontaktu email: krainafantazji@vp.pl

Regulamin Imprez zorganizowanych

 • 1. Rodzice, opiekunowie jubilata ( w trakcie urodzin), organizatorzy innej imprezy są obecni na terenie lokalu przez cały czas trwania imprezy.
 • 2. Podczas rezerwacji imprezy  pobierana jest opłata w wysokości 100% zadeklarowanej liczby uczestników lub w wysokości 100% oferty zorganizowanej.
 • 3. Minimalna liczba uczestników przy imprezie zorganizowanej, za którą trzeba zapłacić  określona jest w cenniku
 • 4. Za dodatkowe osoby (dzieci, młodzież, dorośli) dopłata wg cennika po zakończeniu imprezy.
 • 5. Przy pobieraniu zapłaty za wybraną wersję zorganizowaną wystawiamy dowód wpłaty oraz dopłaty KP.
 • 6. W sytuacjach losowych (choroba, itp.) 50% wpłaconej kwoty nie podlega zwrotowi. Istnieje możliwość jednokrotnej zmiany terminu uroczystości. Warunkiem takiego rozwiązania jest poinformowanie o tym fakcie personelu najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem imprezy.
 • 7. W przypadku rezygnacji z imprezy wniesiona opłata NIE PODLEGA zwrotowi.
 • 8. Obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia i spożywania w lokalu napojów gorących, alkoholowych, używek, itp.
 • 9. W przypadku naruszenia regulaminu imprez pracownik firmy ma prawo przerwać i zakończyć imprezę przed regulaminowym czasem
 • 10. Na wszelkie pytania i wątpliwości związane z działalnością Klubu  Nasto% odpowie Państwu obsługa pracująca w danym dniu lub właściciel za pośrednictwem krainafantazji@vp.pl